Predikan av Ola Österbacka vid gudstjänst i Café Salteriet, Svedjehamn Björköby, åttonde söndagen efter Trefaldighet 6.8.2017. Text: Matt 7:13–14.