Øyvind Edvardsens predikan i Lepplax bykyrka 8:e söndagen efter Trefaldighet över psaltartexten Ps 34, som lästes av Ola Österbacka.

Hela gudstjänsten finns på Youtube. Kantor: Hans Ahlskog. (Beklagar felaktig skyltning i början – den korrigerades snart.)