Predikan av Ola Österbacka i Settlementcentrum, Vasa, på nionde söndagen efter Trefaldighet: Trogen i det lilla. Gudstjänstens tema: Goda förvaltare av Guds nåd.

Luk 16:10–15:

[Jesus säger:] Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna med den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som ska bli ert? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller också hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar, och de hånade honom. Då sade han till dem: “Ni är sådana som rättfärdigar sig själva inför människor, men Gud känner era hjärtan. Det som står högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud.

Hela gudstjänsten finns inspelad på Youtube.