Predikan av Øyvind Edvardsen i gudstjänsten på nionde söndagen efter Trefaldighet i Lepplax bykyrka, den 24 juli 2016. Predikotext: Luk 16:1–9. Tema: Goda förvaltare av Guds nåd.