Vid den tvåspråkiga gudstjänsten i Settlementcentrum, Vasa, den nionde söndagen efter Trefaldighet, 18.8.2019, predikade Juhani Viitala på finska över Luk 16:1–9 och tolkades till svenska av Ola Österbacka. Inspelningen inleds med predikotexten på svenska.

Hela gudstjänsten finns på Youtube. Psalmerna ackompanjerades av Virpi Viitala. Gudstjänstens tema: Goda förvaltare av Guds nåd.

Psalmer: 111:1–3; 145; 428; 477:5–7; 470; 503:4–5. Texter: 2 Krön 1:7–12; 1 Pet 4:7–11; Luk 16:1–9.
Virret: 120:1–3; 127; 435 (säv. 40); 433:3–6; 518:1–3; 533:5–6. Tekstit: 2 Aikak 1:7–12; 1 Piet 4:7–11; Luuk 16:1–9.

1 Jesus sade också till sina lärjungar: “En rik man hade en förvaltare som blev beskylld för att förskingra hans egendom. 2 Då kallade han in honom och sade: Vad är det jag hör om dig? Lämna in redovisningen för din förvaltning. Du kan inte vara kvar som förvaltare.

3 Då tänkte förvaltaren: Vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. 4 Jo, nu vet jag vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hem när jag får avsked från förvaltningen. 5 Han kallade till sig dem som hade skulder till hans herre, en efter en, och frågade den förste: Hur mycket är du skyldig min herre? 6 Han svarade: Hundra krus olja. Förvaltaren sade till honom: Ta ditt skuldebrev och sätt dig ner fort och skriv femtio. 7 Sedan frågade han en annan: Och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade: Hundra tunnor vete. Då sade han till honom: Ta ditt skuldebrev och skriv åttio. 8 Och hans herre berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt, för den här världens barn är klokare än ljusets barn mot sitt eget släkte.

9 Och jag säger er: Skaffa er vänner med hjälp av den ohederlige mammon, så att de tar emot er i de eviga boningarna när mammon har tagit slut.