David Åkerlunds predikan i Lepplax bykyrka på 15:e söndagen efter Trefaldighet, den 20 september 2020. Tema: Den goda delen.