David Åkerlunds predikan i Lepplax bykyrka 20.10.2019 på 18:e söndagen efter Trefaldighet. Tema: Det allra viktigaste. Text: Matt 22:34–46.

34 Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa och samlades runt honom. 35   En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade: 36 ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” 37 Han svarade: “Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. 38 Det är det största och första budet. 39 Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv. 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

41 Medan fariseerna var samlade frågade Jesus dem: 42 ”Vad tänker ni om Messias? Vems son är han?” De svarade honom: ”Davids.” 43 Då sade han till dem: ”Hur kan då David genom Anden kalla honom Herre och säga: 44 Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. 45 Om nu David kallar honom Herre, hur kan han då vara Davids son?” 46 Ingen kunde svara honom ett ord, och från den dagen vågade ingen fråga honom något mer.