Predikan på första söndagen i fastan av Øyvind Edvardsen. Text: Jak 1:12–15.

Hela gudstjänsten som ljudfil: