Ola Österbackas predikan på 16:e sönd. efter Trefaldighet i Settlementcentrum, Vasa. Predikotext: Rom 8:18–23.

Hela gudstjänsten finns på Youtube. Filmens ljud är svagt under den första minuten.

18 Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. 19 Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. 20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21 att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.

22 Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. 23 Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.