Predikan vid högmässa i Lepplax bykyrka 13:e sönd. efter Trefaldighet, 14.9.2014, av Øyvind Edvardsen. Predikotext: Matt 5:43-6:4.