Predikan av David Åkerlund vid gudstjänst 17:e sönd. efter Trefaldighet 23.9.2018 i Lepplax bykyrka. Hela gudstjänsten finns som ljudinspelning på Youtube.

Text: Mark 7:5–13:

5 Fariseerna och de skriftlärda frågade honom: “Varför följer inte dina lärjungar de äldstes stadgar utan äter med orena händer?” 6 Han svarade dem: “Jesaja profeterade rätt om er, ni hycklare. Det står skrivet: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. 7 Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud. 8 Ni överger Guds bud och håller er till människors stadgar.”

9 Han sade också till dem: “Ni upphäver skickligt Guds bud för att upprätthålla era egna stadgar. 10 Mose har sagt: Hedra din far och din mor, och: Den som förbannar sin far eller sin mor ska straffas med döden. 11 Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: Det du kunde fått som hjälp av mig låter jag i stället bli ’korban’, alltså en tempelgåva, 12 då tillåter ni inte längre att han gör något för sin far eller mor. 13 Ni upphäver Guds ord genom era stadgar som ni för vidare. Och ni gör många andra liknande saker.”