Predikan vid gudstjänst på andra söndagen i fastan 25.2.2018 i Lepplax bykyrka. Øyvind Edvardsen. Predikotext: Hebr 5:7–9; Kristi förnedring.

7 Under sin tid här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och fri från sin ångest. 8 Trots att han var Son fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. 9 När han sedan var fullkomnad blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom.

Hela gudstjänsten finns som ljudinspelning med stillbild på Youtube. Kantor: Hans Ahlskog.
Texter: Jes 38:1–6; Hebr 5:7–9; Mark 9:17–29.
Psalmer: 161:1–2, 3–5, 6; 367; 336.