Ljudfilen ovan: Predikan av Øyvind Edvardsen i Lepplax bykyrka på fjärde söndagen efter påsk 14.5.2017. Text: 1 Joh 4:7–16. Vi beklagar överstyrt ljud.

Ljudfil från hela gudstjänsten nedan. Kantor: Hans Ahlskog. Liturg: Øyvind Edvardsen. Gudstjänstens tema: I världen men inte av världen.

Texter: 2 Mos 33:12–23; 1 Joh 4:7–16; Joh 17:11–17.
Psalmer: 354; 144; 384; 348:1–4; 348:5–6; 276.