Predikan av David Åkerlund över Luk 17:7–10 i gudstjänst på söndagen Septuagesima i Lepplax bykyrka 28.1.2018.

[Jesus sade:] 7 ”Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då när tjänaren kommer hem från marken: Kom nu och sätt dig till bords? 8 Säger han inte snarare: Laga något till kvällsmat åt mig, och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. 9 Inte tackar han tjänaren för att han gjorde det han fick i uppdrag? 10 På samma sätt ska också ni säga, när ni har gjort allt som ni fått i uppdrag: Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt.”

Hela gudstjänsten som ljudfil nedan. Kantor: Hans Ahlskog. Tema: Guds oförskyllda nåd.

Texter: Jona 3:10–4:11; Fil 3:7–14; Luk 17:7–10.
Psalmer (LH=Lova Herren): LH 372; 145; LH 365; 203; LH 378; LH 398.