Predikan i Settlementcentrum i Vasa av Ola Österbacka den 1 november 2020, söndagen efter Alla helgons dag. Gudstjänstens tema: De yttersta tingen. Predikotext: Luk 13:22–30.

Hela gudstjänsten finns här.