Predikan över Joh 17:11–17 i Biblion 18.5.2014, Ola Österbacka. Tema: I världen men icke av världen.

Predikan som text: Forum Johanneum.