Predikan i Lepplax bykyrka av David Åkerlund, tredje söndagen i advent 13.12.2015, över Matt 11:2-10 och temat: Vad väntar du dig av Jesus?