Predikan av Øyvind Edvardsen i Lepplax bykyrka 15.11.2015, söndag före domsöndagen. Predikotext: Matt 24:36-44.