Predikan av Ola Österbacka i Replot 14.6.2016. Hemgudstjänst med tema från 3:e sönd. efter Trefaldighet. Predikotext: Mika 7:18–20.