Ola Österbackas predikan vid gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, andra söndagen efter trettondagen 19.1.2020. Tulkkaus suomeksi: Juhani Viitala. Först läses evangelietexten Joh 4:5–26 på svenska.

Hela gudstjänsten kan följas på Youtube.