Predikan av Ola Österbacka i Biblion på andra söndagen efter trettondagen 19.1.2014.

Predikan som text: Forum Johanneum.