Predikan utgör andra delen av Øyvind Edvardsens föredragsserie om Bibelns ord för kärlek. Bibelhelgen i Lepplax bykyrka 18.10.2014.

Första delen inspelades både som presentation och ljudfil.