Predikan av Hans Ahlskog i Lepplax bykyrka på andra söndagen efter Trefaldighet, 29.6.2014. Predikotext: Luk 14:25–33.