Ola Österbackas predikan i Settlementcentrum, Vasa, på 15:e söndagen efter Trefaldighet den 20.9.2020. Tema: Ansvar och förtröstan.

Predikotext: Luk 10:38–42.