Predikan av Øyvind Edvardsen på sextonde söndagen efter Trefaldighet i Lepplax bykyrka 11.9.2016.