Predikan i Biblion, Vasa, på 12:e söndagen efter Trefaldighet, den 14 augusti 2016. Predikant och liturg: Ola Österbacka. Predikotext: Jes 29:18-19.

Hela gudstjänsten som mp3-inspelning här:

Tema: Våra ord. Texter: Ps 71:16–20; 2 Kor 3:4–9; Mark 7:31–37.
Psalmer: Sionsharpan 93; 148; 481; 187; 201; Sionsharpan 78 (För Herrens ord). Psalmernas melodi och texter.