Predikan av David Åkerlund på gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, annandag påsk 17.4.2017. Videoinspelningens oskärpa beklagas.
Text: Joh 20:11–18.

Hela gudstjänst som ljudfil här:

Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 25:1–8; 2 Kor 5:15–21; Joh 20:11–18.
Psalmer: Psalmer: 90; 91; 96; SH 53; 99; 93.