Predikan av Ola Österbacka i Lepplax bykyrka 30.12.2018, söndagen efter jul. Tema: Från slavar till Guds barn. Texten analyserades utifrån nedanstående bild.

Hela gudstjänsten finns som ljudinspelning (oredigerad) med några byten av stillbilder på Youtube. Kantor: Hans Ahlskog.
Psalmer: 381; 144; 395; 24; 390; LH 551.
Texter: Jes 66:10–13; Gal 4:1–7, 10; Luk 2:33–40.