David Åkerlunds predikan i Lepplax bykyrka 25.8.2019 över texten Luk 19:41–47. Tyvärr misslyckades sändningen då nätverket bröts.

41 När Jesus kom närmare och såg staden, grät han över den 42 och sade: “Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig frid! Men nu är det dolt för dina ögon. 43 Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. 44 De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig.”

45 Sedan gick Jesus in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde där. 46 Han sade till dem: “Det står skrivet: Mitt hus ska vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste!”

47 Och han undervisade i templet varje dag.