Predikan av Ola Österbacka i Settlementcentrum, Vasa, på första söndagen efter Trefaldighet.

Predikotext: Matt 16:24–27, se vänstra kolumnen i tabellen. (Klicka för att se större format.)

Hela gudstjänsten finns som videoinspelning på Youtube.

Tema: Förgängliga och oförgängliga skatter. Liturg och predikant: Ola Österbacka, kantor: Hans Ahlskog.
Texter: Dan 5:1–5, 13–17, 25–28; 1 Tim 6:6–12; Matt 16:24–27 (även predikotext). Psalmer: 534:1–4; 145; 365; 478; SH 307; 534:6–8.