Ola Österbackas predikan i Settlementcentrum 19.8.2018 över Matt 5:33–37. Tema för 12:e sönd. efter Trefaldighet: Våra ord.

[Jesus sade:] Ni har också hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte svära falskt, och: Du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er: Ni ska inte svära alls – varken vid himlen, för den är Guds tron, eller vid jorden, för den är pallen för hans fötter, eller vid Jerusalem, för det är den store Kungens stad. Du ska inte heller svära vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde.

Hela gudstjänsten finns (oredigerad) på Youtube.