Øyvind Edvardsens predikan på söndagen efter allhelgona i Lepplax bykyrka 3.11.2019.

Hela gudstjänsten som ljudfil med stillbild på Youtube. Gudstjänsten hade allhelgonadagens tema: Guds helgon. Kantor: Hans Ahlskog.

1 När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. 2 Då började han tala och undervisa dem:
3 “Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket.
4 Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade.
5 Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden.
6 Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade.
7 Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet.
8 Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud.
9 Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn.
10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket.
11 Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. 12 Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.