Ola Österbackas predikan på första söndagen i advent 1.12.2019 i Settlementcentrum, Vasa, över Luk 10:23–24. Tema: Kristus som profet, präst och kung.

23 När de var ensamma vände sig Jesus till lärjungarna och sade: ”Saliga är de ögon som ser vad ni ser. 24 Jag säger er: Många profeter och kungar ville se vad ni ser men fick inte se det, och höra vad ni hör men fick inte höra det.”