Gudstjänst i Biblion, Vasa, 6.10.2013 i anslutning till bibelhelg. Predikant: Tor Jakob Welde, liturg: Øyvind Edvardsen, kantor: Hans Ahlskog. Gudstjänstens tema: Tro och otro. Predikotext: Matt 9:1-8.

Mp3-filen avser predikan.