David Åkerlunds predikan i gudstjänsten i Lepplax bykyrka andra söndagen efter trettondagen, 15.1.2017. Predikotext: Joh 4:5-26.

Hela gudstjänsten som ljudfil nedan. Gudstjänstens tema: Jesus helgar hemmet. Liturg: David Åkerlund; kantor: Hans Ahlskog; introduktion och textläsning: Ola Österbacka.

Texter: 1 Mos 2:15–25; Ef 6:1–4; Joh 4:5–26.
Psalmer: 178; 173; 464; 203; 462; 395.