David Åkerlunds predikan i Settlementcentrum, Vasa, den 21 oktober 2018 på 21:a söndagen efter Trefaldighet.

[Jesus säger:] 44 Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. 45 Det står skrivet hos profeterna: De ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. 46 Ingen har sett Fadern utom han som är från Gud, han har sett Fadern. 47 Jag säger er sanningen: Den som tror har evigt liv. 48 Jag är livets bröd.

Hela gudstjänsten finns som oredigerad video på Youtube. Psalmackompanjemang: Marika Åkerlund.

Texter: Amos 9:11–15; Rom 5:1–8; Joh 6:44–47.
Psalmer: SH 70; 157; SH 73; 161:6; 415; 166.