Predikan av Øyvind Edvardsen vid gudstjänst på tredje söndagen efter Trefaldighet, 12 juni 2016, i Lepplax bykyrka. Predikotext: Luk 15:1–10. Ämne: Gudomlig kärlek och gudomlig glädje.