David Åkerlunds predikan i Lepplax bykyrka på tredje söndagen efter trettondagen 27.1.2019. Predikotext: Matt 8:1–13. Tema: En stor tro tror stort om Jesus.

Hela gudstjänsten finns som oredigerad videofil med stillbild på Youtube.