Predikan i Biblion, Vasa, 6.7.2014 av Øyvind Edvardsen. Text: Luk 15:11–32, tema: Den återfunne sonen.

Hela gudstjänsten finns som skild inspelningsfil.