Predikan på fjärde söndagen efter Trefaldighet, 19.6.2016 kl 11.00 i Biblion. Text: Ef 4:22–28. “Därför ska ni lämna ert gamla liv.” Predikant och liturg: Ola Österbacka.