Predikan av Øyvind Edvardsen i Lepplax bykyrka på 8:e söndagen efter Trefaldighet, 10.8.2014. Text: Matt 7:13-14. Tema: Vägen till livet.