Predikan av Ola Österbacka på allhelgonagudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, 3.11.2018. Text: Luk 6:20–26.

Hela gudstjänsten som ljudfil:

Kantor: Hans Ahlskog. Texter: Jes 60:18–22; Upp 22:1–5; Luk 6:20–26. Psalmer: 568:1–6; 568:9‚ Sionsharpan 510; Sionsharpan 498; 576; 585.

20 Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade:

“Saliga är ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er. 21 Saliga är ni som hungrar nu, för ni ska bli mättade. Saliga är ni som gråter nu, för ni ska få skratta.

22 Saliga är ni när människorna hatar er och när de utesluter er och hånar och smutskastar ert namn för Människosonens skull. 23 Gläd er på den dagen och hoppa av glädje, för er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.

24 Men ve er som är rika! Ni har fått ut er tröst. 25 Ve er som är mätta nu! Ni kommer att hungra. Ve er som skrattar nu! Ni kommer att sörja och gråta.

26 Ve er när alla människor talar väl om er! För på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna.