Predikan av Hans Ahlskog i Lepplax bykyrka på andra söndagen i fastan 12.3.2017. Predikotext: Fil 1:27-30.

Hela gudstjänsten nedan. Texter: 1 Mos 32:22–31; 1 Joh 2:7–11; Luk 7:36–50.
Psalmer: 161 (endast v 4 pga tekniska fel); 159; 336; Blott din väg; 161:5–6.