Gudstjänst på bönsöndagen, femte söndagen efter påsk, i Lepplax bykyrka 10.5.2015. Liturg och predikant: Øyvind Edvardsen. Kantor: Hans Ahlskog. Gudstjänstens tema: Hjärtats samtal med Gud.

Texter: Jes 55:6–13; Apg 16:25-34; Joh 16:23-30. Predikotext: Luk 11:1-13.
Psalmer: 315; 144; 323; 324; 321; 314.

Hela gudstjänsten som mp3: