Predikan av Øyvind Edvardsen på bönsöndagen den 1 maj 2016 i Lepplax bykyrka. Predikotext: Joh 16:23-30.