Predikan av Øyvind Edvardsen på bönsöndagen 25.5.2014 i Lepplax bykyrka. Predikotext: Matt 6:5–8. Tema: Bönen tillhör hjärtats privatliv.