David Åkerlunds predikan i Lepplax bykyrka på domsöndagen 25.11.2018. Text: Matt 13:47–50 (och översikt över hela kapitlet).

47 Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. 48 När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. 49 Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga 50 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder.

Minnesvers: Jesus sa: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. (Joh 5:24)

Hela gudstjänsten finns som ljudfil i Youtube (oredigerad).