Hans Ahlskogs predikan på domsöndagen i Settlementcentrum, Villagatan 1 Vasa, över Upp 20:11–15.

Hela gudstjänsten finns som inspelning med stillbilder (psalmtexter) och ljud.