Predikan på domsöndagen vid gudstjänst i Lepplax bykyrka 23.11.2014 kl 18, Øyvind Edvardsen. Tema: Från döden till livet. Predikotext: Joh 5:22–29.