Predikan av Ola Österbacka i domsöndagens gudstjänst i Lepplax bykkyrka 24.11.2013 kl 13. Tema: Yttersta domen. Utgångspunkt för predikan: Matt 25:31-46.

Predikan i textform: Forum Johanneum.